Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

millionlittlepieces
6716 1e9d 390
Tkw M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamayamar mayamar
millionlittlepieces
0741 b2a3 390
Reposted frommeem meem viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
millionlittlepieces
6500 b410 390
Reposted fromrobaczek robaczek viamayamar mayamar
6254 3803 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viagregorczykm gregorczykm
millionlittlepieces
7701 f806 390
millionlittlepieces
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
millionlittlepieces
3976 a9ab 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viagregorczykm gregorczykm
millionlittlepieces
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viamayamar mayamar
millionlittlepieces
8757 fc76 390
Reposted fromtfu tfu viaankaottak94 ankaottak94
millionlittlepieces
4230 2657 390
Reposted fromgerwaaaazy gerwaaaazy vialajla lajla
millionlittlepieces
1019 c3d8 390
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg vialajla lajla
millionlittlepieces
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe vialajla lajla
millionlittlepieces
3272 6765 390
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
millionlittlepieces
Niedorozwinięta jakaś ta nasza miłość:
niby ma już trzy lata, 
a o własnych siłach ustać nie potrafi 
i co chwila się nam przewraca...! 
— Borszewicz - Pomroki
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viadoope doope
millionlittlepieces
0639 4d44 390
millionlittlepieces

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viazmora zmora
millionlittlepieces
8248 37bd 390
Reposted fromoll oll viamayamar mayamar
millionlittlepieces
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viamayamar mayamar
millionlittlepieces
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl