Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

7640 a7c6 390
Reposted fromCokeProblem CokeProblem viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
8577 c448 390
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
Reposted frommayamar mayamar viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
1579 1dc5 390
Reposted fromnyaako nyaako viamayamar mayamar
millionlittlepieces

In the end

Reposted fromankaottak94 ankaottak94
millionlittlepieces
9002 e788 390
Reposted fromchudazupa chudazupa viamayamar mayamar
millionlittlepieces
millionlittlepieces
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viamayamar mayamar
millionlittlepieces
millionlittlepieces
8480 9d8d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
millionlittlepieces
4764 3cf7 390
millionlittlepieces
Mam blizny na dłoniach po dotknięciu pewnych osób.
— Jerome David Salinger
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

July 11 2017

millionlittlepieces
6500 b410 390
Reposted fromrobaczek robaczek viamayamar mayamar
millionlittlepieces
4810 60e3 390
Reposted fromShini Shini viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viashitsuri shitsuri
8791 a38a 390
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz
millionlittlepieces
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viaTeardrops Teardrops
millionlittlepieces
4487 0191 390
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viazmora zmora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl