Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

millionlittlepieces
3250 2539 390
Reposted fromoblivions oblivions viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
9527 ae1b 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
Pan się obco w sobie czuje, pan się w sobie obija o siebie (...)
— Wiesław Myśliwski
Reposted frominpassing inpassing viashitsuri shitsuri
9401 0dba 390
Reposted fromAgnik Agnik viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
Bo w mojej głowie zamieć. Czarne, czarne chmury.
— bez znieczulenia
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
5612 c525 390
Reposted fromscorpix scorpix viaawaken awaken
millionlittlepieces
Nie umiem rozmawiać z ludźmi.
— A mój ulubiony kod w GTA to wyludnione miasto i mgła.
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
2549 51fc 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viakonwalia konwalia
millionlittlepieces
Przewyższaj swoje uczucia. Nie ja tego od ciebie wymagam, tylko życie. Inaczej porwie Cię fala emocji. Porwie morze i przepadniesz bez śladu. Uczucia potrafią stać się w życiu największym problemem. Igrają z nami w sposób perfidny.
— Philip Roth – Wzburzenie
Reposted fromnyaako nyaako viagregorczykm gregorczykm
millionlittlepieces
Zupo, dlaczego mi to zrobiłaś? Gdzie są 2 lata wspomnień? 
— :( ehh
Reposted bywindybaytruemiellethoughtfulnessmyfuckingreality

July 08 2015

millionlittlepieces
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
millionlittlepieces
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viacytaty cytaty
millionlittlepieces
0068 ba96 390
millionlittlepieces
8591 4e0f 390
Reposted fromemotionalanorexic emotionalanorexic viakatkad katkad
millionlittlepieces
millionlittlepieces
6512 5bda 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viakatkad katkad
millionlittlepieces
Cierpienie nie ma nic wspólnego ze zdarzeniami, ale twoją na nie reakcją. To co się dzieje – po prostu się dzieje. To co ty czujesz w związku z tym, to już zupełnie inna sprawa.
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viakatkad katkad
millionlittlepieces
Przestań się łudzić, że się zmieni!
— you stupid little girl
Reposted byatramentovvapie-in-the-skygos123Crueltobuildahomealwayshappyalliwantisyounie-czaskaj-mi-furtkomAnulaaapsychodelikpsychozanatallaaaakarlaaapersona-non-gratanonecaresfuckyouandallazazelimpulsiveepersona-non-gratawordshurtazazelPokobiecemuzwyklajakzawszethe-impossible-girlthoruvielyeannemiellenotperfectgirlthegirlwiththedarksidelovemyselfKaraluchowyBlokcontigocontigopetitdaisy
millionlittlepieces
Zawsze chcę widzieć w ludziach dobro. To moja największa zguba.
Reposted bysgrialux3 sgrialux3

July 07 2015

millionlittlepieces
7350 1b3b 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl