Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

millionlittlepieces
9096 b7b5 390
Reposted fromoll oll viaawaken awaken
millionlittlepieces
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
It has to get better. The way we treat each other and look out for each other. It has to get better somehow.
— 13 reasons why
Reposted bySkydelannuvoletta
millionlittlepieces
6588 efb7 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viakonwalia konwalia

February 22 2017

millionlittlepieces
Reposted fromjasminum jasminum viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
3250 2539 390
Reposted fromoblivions oblivions viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
9527 ae1b 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
Pan się obco w sobie czuje, pan się w sobie obija o siebie (...)
— Wiesław Myśliwski
Reposted frominpassing inpassing viashitsuri shitsuri
9401 0dba 390
Reposted fromAgnik Agnik viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
Bo w mojej głowie zamieć. Czarne, czarne chmury.
— bez znieczulenia
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
5612 c525 390
Reposted fromscorpix scorpix viaawaken awaken
millionlittlepieces
Nie umiem rozmawiać z ludźmi.
— A mój ulubiony kod w GTA to wyludnione miasto i mgła.
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
2549 51fc 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viakonwalia konwalia
millionlittlepieces
Przewyższaj swoje uczucia. Nie ja tego od ciebie wymagam, tylko życie. Inaczej porwie Cię fala emocji. Porwie morze i przepadniesz bez śladu. Uczucia potrafią stać się w życiu największym problemem. Igrają z nami w sposób perfidny.
— Philip Roth – Wzburzenie
Reposted fromnyaako nyaako viagregorczykm gregorczykm
millionlittlepieces
Zupo, dlaczego mi to zrobiłaś? Gdzie są 2 lata wspomnień? 
— :( ehh
Reposted bywindybaytruemiellethoughtfulnessmyfuckingreality

July 08 2015

millionlittlepieces
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
millionlittlepieces
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viacytaty cytaty
millionlittlepieces
0068 ba96 390
millionlittlepieces
8591 4e0f 390
Reposted fromemotionalanorexic emotionalanorexic viakatkad katkad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl