Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

millionlittlepieces
9022 2866 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viazmora zmora
millionlittlepieces
0004 7d84 390
Reposted fromhollygrove hollygrove viamayamar mayamar
millionlittlepieces
millionlittlepieces
Znasz to uczucie, że jesteś w jakimś miejscu i pytasz sam siebie, co tu robisz? Ze mną jest tak cały czas, skręca mnie, żeby sobie pójść. Z każdego miejsca, w którym jestem, do innego. To nie ma końca.
— Etgar Keret
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viagregorczykm gregorczykm
millionlittlepieces
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
millionlittlepieces
5587 1eab 390
millionlittlepieces
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viapoczekalniadusz poczekalniadusz
millionlittlepieces
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viapoczekalniadusz poczekalniadusz
millionlittlepieces
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
millionlittlepieces
Tak. Nie miałam młodości.
Żyłam. Bez imprez, spontanicznych wyjazdów, studiów, koncertów. 
Nie miałam czasu - musiałam być dorosła.
— aggape.soup.io
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
millionlittlepieces
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viagregorczykm gregorczykm
millionlittlepieces
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viagregorczykm gregorczykm
millionlittlepieces

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
millionlittlepieces
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viagregorczykm gregorczykm
millionlittlepieces
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viagregorczykm gregorczykm

July 27 2017

millionlittlepieces
1607 aefa 390
//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
millionlittlepieces
Boże, jaka ja byłam smutna.
— nie widziałaś tego czy nie chciałaś widzieć?
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
millionlittlepieces
3071 a6d6 390
millionlittlepieces
Dalej mi do Ciebie, niż do sklepu jest...

July 22 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl