Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

millionlittlepieces
8038 e127 390
Reposted fromblackorchid blackorchid viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
1166 a0c8 390
Reposted fromoll oll viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
jestem dzisiaj takim smutnym rozgardiaszem
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline- typ osobowości charakteryzujący się wahaniami nastroju, napadami intensywnego gniewu, niestabilnym obrazem siebie, niestabilnymi i naznaczonymi silnymi emocjami związkami interpersonalnymi, silnym lękiem przed odrzuceniem i gorączkowymi wysiłkami mającymi na celu uniknięcie odrzucenia, działaniami autoagresywnymi oraz chronicznym uczuciem pustki (braku sensu w życiu).
millionlittlepieces
millionlittlepieces
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viaTeardrops Teardrops
6851 08cf 390
Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viaawaken awaken
millionlittlepieces
5783 fc9c 390
4546 2878 390
Reposted fromSaturnine Saturnine vianayantara nayantara
millionlittlepieces
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
4115 824a 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces

Antidotum na niepokój była temperatura Twojego ciała.

Reposted fromcLAUDettte cLAUDettte viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces

Słuchaj uważnie ludzi, gdy mówią o innych ludziach w Twojej obecności. W dokładnie ten sam sposób będą mówić o Tobie podczas Twojej nieobecności.
— !!!!
Reposted fromTeardrops Teardrops

April 18 2017

millionlittlepieces
9096 b7b5 390
Reposted fromoll oll viaawaken awaken
millionlittlepieces
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
It has to get better. The way we treat each other and look out for each other. It has to get better somehow.
— 13 reasons why
Reposted bySkydelannuvoletta
millionlittlepieces
6588 efb7 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viakonwalia konwalia

February 22 2017

millionlittlepieces
Reposted fromjasminum jasminum viashitsuri shitsuri
millionlittlepieces
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl